Hạng mục lên vệ sinh đàn chúng tôi áp dụng theo từng loại đàn với mức giá khác nhau như sau :

đàn đứng (upright) 800.000

đàn 3 chân (grand) 1.000.000

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

https://pianos.com.vn/dich-vu/ve-sinh-dan/

Vệ Sinh Đàn Piano - Làm Mới Đàn Piano

Đánh bóng-Vệ Sinh-Đàn Piano Upright

1.000.000

Vệ Sinh Đàn Piano - Làm Mới Đàn Piano

Đánh bóng-Vệ Sinh Đàn Piano Grand

2.000.000


Vệ Sinh Đàn Piano - Làm Mới Đàn Piano

Sơn đàn Piano Grand

40.000.000

Vệ Sinh Đàn Piano - Làm Mới Đàn Piano

Sơn đàn Piano Upright

20.000.000

Vệ Sinh Đàn Piano - Làm Mới Đàn Piano

Đánh bóng-Vệ Sinh Đàn Piano Grand

2.000.000

Vệ Sinh Đàn Piano - Làm Mới Đàn Piano

Đánh bóng-Vệ Sinh-Đàn Piano Upright

1.000.000