Dịch vụ trọn gói phổ thông cho đàn đứng (upright)

1.400.000 1.200.000