You dont have javascript enabled! Please enable it! Căn chỉnh phím đàn Piano Upright 【Sửa đàn piano】PIANOS.VN

Căn chỉnh phím đàn Piano Upright

1.500.000

Căn chỉnh phím đàn piano là một trong những hạng mục của việc sửa đàn piano.Đàn piano sử dụng một thời gian dài sẽ dẫn đến hiện tượng những miếng dạ lót phím bị xẹp xuống theo thời gian dẫn đến lỗi phím thấp phím cao gây ra cảm giác lực đánh xuống phím đàn bị hẫng và không đồng đều.