Sửa Piano Hàng Ngày

Cập nhật những cây đàn mà Piano Services đã thực hiện.
Lên dây, bảo dưỡng đàn piano Yamaha YUS Series :3432151

Lên dây, bảo dưỡng đàn piano Yamaha YUS Series :3432151 Dịch vụ bảo dưỡng đàn [...]

Lên Dây, bảo dưỡng đàn Piano U3H series : 1708404

Lên Dây, bảo dưỡng đàn Piano U3H series : 1708404 Dịch vụ bảo dưỡng đàn [...]

Cho thuê đàn Grand Piano biễu diễn tại khách sạn Sofitel Legend Metropole

Cho thuê đàn Grand Piano biễu diễn tại khách sạn Sofitel Legend Metropole. Dịch vụ [...]

Vận chuyển đàn piano điện cho khách 8/3/2022

Vận chuyển đàn piano điện cho khách ngày 8/3/2022 Dịch vụ Vận Chuyển đàn Piano [...]

Sửa phím đàn Piano điện

https://thiendipiano.vn/danh-muc/sua-dan-piano-dien/ [...]