Khi nào thì cần chỉnh dây đàn Piano ?

Đàn Piano hoạt động trên cơ chế sử dụng dây đàn vì thế khi chơi đàn lực sẽ tác động vào dây khiến dây bị trùng,không đạt được cao độ tiêu chuẩn.

Đàn Piano

Khi nào thì cần chỉnh dây đàn Piano ?

No block ID is set