You dont have javascript enabled! Please enable it! Sửa Piano Hàng Ngày - PIANO SERVICES【Sửa Chữa-Vận Chuyển-Thẩm Định-Tư Vấn Mua Bán】

Category Archives: Sửa Piano Hàng Ngày

Cập nhật những cây đàn mà Thiên Di Piano đã thực hiện.

Lên dây, bảo dưỡng Piano Yamaha U30Bl 4406603

Img_0024

Lên dây, bảo dưỡng Piano Yamaha U30Bl 4406603 Bảo dưỡng máy là công việc cực kỳ cần thiết trong quá trình sử dụng hàng ngày. Piano là nhạc cụ hoạt động dưới dạng máy móc.Để minh họa cho tầm quan trọng của việc căn chỉnh máy các bạn hãy hình dung giống như với việc […]